tolvajlás a tudóstól

hiedelemmonda motívum, amelynek hiedelem alapja a → tudós egyéneknek az a feltételezett képessége, hogy tárgyaik eltulajdoníthatatlanok, a tolvaj szándéka valamilyen módon meghiúsul. Mondatípusok: a) tudós kertjéből lopnak. A tudós a belépő tolvajjal közli, hogy tud a lopásról. – b) Gazdáját meglopó kocsis a padlásajtóban mozdulatlanná merevedik, míg gazdája fel nem oldja. – c) A méhésztől kaptárt lopó hozzáragad a kaptárhoz. – d) A pásztor varázsos erejű botját, kalapját stb. valaki el akarja lopni, hozzáragad. – e) A vadász puskájával a tolvaj nem tud lőni. – f) A révész csónakját illetéktelenül használók nem tudnak kievezni stb. A fenti mondák közös motívumai: 1. A tudós tud a tolvajlásról. 2. Ő „köti meg” a tárgyakat, ill. büntetésből késlelteti a feloldást. – A nyelvterület különböző részeiből származó mondák alapján mind a hiedelem, mind a mondai motívum ismeretét széles körben kell feltételeznünk. – Irod. Balassa Iván: Karcsai mondák (UMNGy, XI., Bp., 1963).