Berczeli A. Károlyné; Monori Erzsébet

(Bp., 1921. máj. 24.– ): könyvtáros, színháztörténész. Bölcsészdoktori diplomával 1944-től az Országos Bibliográfiai Központban dolgozott. 1949-től 1979-ig, nyugdíjba vonulásáig az Országos Széchényi Könyvtár könyvtárosa. 1952-től az OSZK Színháztörténeti Tárának munkatársa, majd vezetője. A m. színháztörténet dokumentumainak rendszerezésével, adatfeltáró és kutató munkájával jelentős mértékben hozzájárult a színháztörténeti forrásanyagok feltárásához. Színházzal kapcsolatos írásai évkönyvekben jelentek meg. F.M. A Népszínház műsora. (1958); A Vígszínház műsora 1896–1949. (1960); A Magyarországon megjelent színházi zsebkönyvek bibliográfiája XVII–XIX. sz. (Hankiss E.-rel, 1961); Barokk, klasszicista és romantikus díszlettervek Magyarországon (Belitska-Scholtz Hedviggel 1976).