frázis

(latin): 1. a szöveg önálló gondolati egysége, az értelmi szövegtagolás eszköze; a mondatnál általában hosszabb szövegegységet cezúra (szünet) választja el a következő frázistól. A frázis hangsúly-, ritmikai, hanglejtésbeli kombinációk szerves egysége, melynek határozott (hangsúlyos) kezdete, ritmikailag, dinamikailag v. hanglejtésbelileg kiemelkedő magja és határozott (ereszkedő) zárása van; 2. zenei értelemben: frazeálás, a zenei gondolat tagolása. Olyan önálló, hosszabb-rövidebb zenei motívumok értelmezése, amelyek egyes képleteit cezúrák (metszetek) választják el egymástól. Magában álló motívum csak akkor alkothat valóban frázist, ha ritmus, dallam és harmónia tekintetében viszonylag befejezett motivikus képletről van szó.