Frendel István

(?–?): szakíró. Az egykorú források szerint „Frendel kapitány” volt a szerzője a m. Nemzeti Színházat a bécsi Burgtheater mintájára elképzelő röpiratnak: Entwurf zu einen (!) ungarischen Nationaltheater, Pozsony (1779). Hasonmás kiadása, m. és francia fordítással, Staud Géza tanulmányával jelent meg (1987). A színházat Pesten nemesi pártfogással kívánta létrehozni, Bécsben képzett színészekkel. Terveiből több gondolat utóbb megvalósult, közvetlen hatása korára nem volt.