mimészisz

(görög): 1. általános művészeti értelemben a valóság művészi leképezését jelentő esztétikai kategória. A mimészisz nem jelenti a valóság „másolását”, mechanikus utánzását, hanem a valóság egyes, jellemző elemeinek kiemelését, bemutatását és a művész általi értelmezését foglalja magában; 2. a színészetre vonatkoztatva: a színházi mimészisz legfontosabb megkülönböztető jegyre az embernek élő ember által való ábrázolása, melynek során a színész saját fizikuma válik művészi objektummá. Ezen kívül minden egyes színielőadás egyszerre produkció és reprodukció, mely az adott pillanatban születik (a közönség és a külső/belső körülmények hatása alatt), s amely ugyanakkor egységes művészi alkotásként a próbafolyamatban alakult ki.