Magyar Dalcsarnok

(1885): 1885-ben Solymossy Elek színész reformkísérlete a mulatóhelyek művészi színvonalának emelésére. A jószándékú próbálkozás három hónapig tartotta fenn magát. A Dohány u. 4. sz. alatt működött.