Nagy Anci

(Szeged, ?–?): színésznő. Tizenhárom évesen kezdte színiiskolai tanulmányait Szegeden, 17 évesen lépett a pályára. A húszas évek elején Kolozsvárott, Győrött, Marosvásárhelyen, Debrecenben játszott. Az évtized második felében hosszabb időre Fehér Imre társ.-ához szerződött, amellyel Aradon, Temesvárott, Székelyudvarhelyen, Brassóban lépett fel. Szerepköre is változott, kiteljesült. Az addigi primadonnákhoz, lírai hősnőkhöz, szubrettek és karakterszerepek társultak. F.Sz.: Iluska (Kacsoh P.: János vitéz); Zórika (Lehár F.: Cigányszerelem); Julika (Molnár F.: Liliom); Pólika (Móricz Zs.: Nem élhetek muzsikaszó nélkül).