Táncművészet

folyóirat. 1. A Magyar Táncművészek Szövetségének 1951. szept.–1956. okt. között havonta megjelenő, illusztrált szakmai folyóirata, megjelenésenként 32–48 oldalon. Szerkesztette: Ortutay Zsuzsa. A lap a m. hivatásos és amatőr táncművészet alkotásait fogta egybe kritikákban, tudósításokban, rövid kitekintéssel a külföldi eredményekre; 2. A Pallas Lapkiadó Vállalat folyóirata 1976–1990 között, 1979-től havi 40 oldalas megjelenéssel. Szerkesztette: Maácz László. A lap a mo.-i színpadi táncágazatok – balett, néptánc, modern tánc – hivatásos és amatőr bemutatóit, valamint a társadalmi tánckultúra megnyilvánulásait szemlézte kritikák, interjúk, tudósítások formájában; rövidebb történeti, tudományos, pedagógiai stb. tanulmányoknak szintén teret adott. Recenziók, úti beszámolók és hírcsokrok formájában a lap a külföldi művészeti fejleményeket is rendszeresen bemutatta; 3. Az Arany János Kiadói Kft. kiadásában 1991-től a lap megváltozott formátummal évi hat alkalommal jelenik meg, Kaán Zsuzsa szerkesztésében, részben színes illusztrációkkal. Egyes kiemelt cikkeit, híreit angol és német fordításban is közreadja.