Táncművészeti Értesítő

a Magyar Táncművészek Szövetségének időszakos értesítője a szövetségi tagság számára, 1963–1976 között, évi három megjelenéssel, számonként 80–120 oldalon. Szerkesztette Kaposi Edit, majd Maácz László. Rovataiban – Hazai figyelő, Külföldön láttuk, Dokumentumok stb. – átlag 3-4 hónap eseményeiről, szakmai tapasztalatairól tájékoztatta az olvasót. Háromévenként különszám formájában a Szövetség időszerű közgyűlésének vitáit, jegyzőkönyvét is közreadta. Utódkiadványa – szintén a Magyar Táncművészek Szövetsége gondozásában, 1976–1990 között – a Táncművészeti Dokumentumok, amely évente egyszer jelent meg.