Népszokások – dramatikus hagyományok

RÉSŐ ENSEL S., Magyarországi népszokások. Pest, 1860; KODÁLY Z., Zoborvidéki népszokások. Ethnographia, 1909; SZENDREY Zs., A magyar népszokások osztályozása. Ethnographia, 1933; LUBY M., A parasztélet rendje. Budapest, 1935; VISKI K., Drámai hagyományok. In: Magyarság Néprajza2. III. Budapest, 1941; SZENDREY ZS.–SZENDREY Á., Szokások. In: Magyarság Néprajza2. IV. Budapest, 1941; DÖMÖTÖR T., Állatalakoskodások a magyar népszokásokban. Ethnographia, 1940; SZENDREY ZS., A magyar népszokások ősi elemei. Ethnographia, 1940; MANGA J., Ünnepi szokások a Nyitra megyei Menyhén. Budapest, 1942; DÉGH L., A magyar népi színjáték kutatása. Budapest, 1947; ORTUTAY GY., Betlehemes játékok gyűjtéséhez. Ethnographia, 1956; DÖMÖTÖR T., Történeti rétegek a magyar népi színjátszásban. Ethnographia, {H-701.} 1957; ÚJVÁRY Z., Az átadás, átvétel és funkció kérdései egy népszokásban. Műveltség és Hagyomány, 1961; DÖMÖTÖR T., Naptári ünnepek – népi színjátszás. Budapest, 1964; ÚJVÁRY Z., Az egyén szerepe a népszokásokban. Ethnographia, 1965; DÖMÖTÖR, T., Masken in Ungarn. Schweizerisches Archiv für Volkskunde, 1967; DÖMÖTÖR T., Népi színjátéktípusok. Műveltség és Hagyomány, 1968; MANGA J., Ünnepi szokások az Ipoly mentén. Budapest, 1968; Néprajzi Tanulmányok; DÖMÖTÖR T., A népszokások költészete. Budapest, 1974; BECK Z., Népszokások Békés megyében. Békéscsaba, 1974; MANGA J., Szokások Tótkomlóson. A Békés Megyei Múzeumok Közleményei, 1974; KAPROS M., A keresztelés szokásai az Ipoly menti falvakban. Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve, 1975; KAPROS M., Hiedelmek és szokások a graviditás kezdetétől az anya avatásának szertartásáig az Ipoly menti falvakban. Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve, 1977.