Balassa Iván – Ortutay Gyula

Magyar néprajz


FEJEZETEK
A {H-XXX.} jelek az eredeti nyomtatott kiadás oldalszámait jelzik.

Szaklektorok:
HOFER TAMÁS
KISBÁN ESZTER
RAJECZKY BENJÁMIN
VARGA MARIANN
VINCZE ISTVÁN

A szöveg közötti rajzokat
BÁNÓ ATTILA,
a térképeket és vázrajzokat
KISS MARIANNE,
a védőborító- és kötéstervet
SZILASSY JÁNOS
készítette

A fényképeket készítették:
ANTAL DEZSŐ, BALOGH RUDOLF, BROCKÓ TAMÁS, DIÓSZEGI VILMOS, ESCHER KÁROLY, FÉL EDIT, GUNDA BÉLA, GÖNYEI SÁNDOR, GYERKÓ TIBOR, GYÖRFFY ISTVÁN, HEVESY IVÁN, HOFER TAMÁS, KANKOVSZKY MÁRTON, KALLÓS ZOLTÁN, KÁLMÁN KATA, KÁROLY ATTILA, KOFFÁN KÁROLY, KÓNYA KÁLMÁN, KÓRIS KÁLMÁN, KORNISS PÉTER, KOVÁCS ISTVÁN, KOVÁCS TAMÁS, KRESZ ALBERT, LANTOS MIKLÓS, LESZIK OLGA, LUBY MARGIT, MEGAY GÉZA, MINARIK GÁBOR, MÓSER ISTVÁN, MANGA JÁNOS, MOLNÁR BALÁZS, NAGY LÁSZLÓ, PALOTAY GERTRUD, REISMANN JÁNOS, SÁNDOR ZSUZSA, SÁROSI BÁLINT, SUGÁR KATA, SZABÓ JENŐ, SZELÉNYI KÁROLY, SZELÉNYI LÁSZLÓ, SZEPSI SZŰCS LEVENTE, SZERENCSÉS JÁNOS, TÓTH MARGIT, VADAS ERNŐ, VAJKAI AURÉL

Második kiadás

ISBN 963 13 0946 0

Felelős kiadó a Corvina Kiadó igazgatója
Felelős szerkesztő: Kerékgyártó István
Műszaki vezető: Murányi István
Műszaki szerkesztő: Domokos Imre

Készült 96 (A/5) ív terjedelemben, 1980-ban
Dürer Nyomda, Békéscsaba
CO 1824-h-808