A HARMADIK ÉS NEGYEDIK NÉMET KIADÁS ELŐSZAVÁBÓL.

1890-ben jelent meg Az állatok világa" harmadik német kiadása. Szerkesztője, Pechuel-Loesche bejelenti, hogy Brehm alaprajzának és felfogásának megóvása mellett az új felfedezések folytán lényegesen ki kellett a művet egészíteni. E megbővülés folytán dr. Haacke Vilmost kellett munkatársul vennie.

Az 1918–1927-ben megjelent negyedik német kiadást zur Strassen Ottó szerkesztette, most már a munkatársak egész sorának közreműködésével. Az Állatok világát a legújabb állatrendszertan szerint alakította át; mint mondja, egyéb változtatást is végzett rajta, hogy az „öreg Brehm” az olvasó számára továbbra is megbízható kalauz maradjon. Újítás történt az illusztrációk dolgában is: a festett és rajzolt képekhez még hozzájárult hiteles fényképek egész tömege.