Nílusi sügérek (Lates Cuv.)

A nílusi sügérek (Lates Cuv.) nemzetségének tagjai Afrika, India és Ausztrália melegégalji vizeiben élnek. Akad köztük olyan is, amelyiknek 30 kg körül van az átlagos testsúlya. Egy részük kedvelt asztali hal és a sporthorgászok is szívesen halásznak rájuk. Testüket aránylag nagy halpénzek fedik.

A közönséges nílusi sügér (Lates niloticus C. V.)

A közönséges nílusi sügér (Lates niloticus C. V.), a Nílus alsó szakaszában él és húsát igen kedvelik. Elülső kopoltyúfedője fogazott, a főkopoltyúfedőn 1 tövise van. Nyelve síma. Úszósugarainak száma: az első hátúszóban 7–8, a másodikban 1 és 12, az alsóúszóban pedig 3 és 8–9. Az alsóúszó második és harmadik tüskéje egyenlő hosszú. Háta barnás, oldala és hasa ezüstös.

A nílusi sügért a régi Egyiptom lakói szent állat gyanánt tisztelték és bebalzsamozták. A sügérkultusz különösen Eshnében volt divatban. Ezt a várost Nagy Sándor nevezte el Latopolisznak és a nílusi sügér a római hódoltság idejétől fogva Lates-néven szerepel egész napjainkig. Az Eshné környékén a század elején folytatott ásatások alkalmával a várostól keletre elterülő romok közt rengeteg sügérmúmia is napfényre került. A balzsamozás módjából megállapítható, hogy a nílusi sügért nemcsak a régebbi dinasztiák idejében tisztelték, hanem még a görög-római hódoltság ideje alatt is. A sügérmúmiák közt még összezsugorodott állapotban is akadnak 20–50 cm-es példányok. Az ösmeretlen összetételű balzsam a halakat meglepően jól őrízte meg az utókor számára. Némelyiken a szem szivárványhártyájának színe is megmaradt, a pikkelyek pedig még ma is ezüstösek. A bebalzsamozás azzal kezdődött, hogy a halat a tavak erősen nátrontartalmú vízébe áztatták be, majd sós agyagban és homokban hempergették meg. Csak ezután merítették bele a konzerválófolyadékba, amelyről csak annyit tudunk, hogy alkálisókat tartalmazott. A kikészítéshez földiszurkot nem használtak. A halmúmiát végül finom gyolcsba göngyölték be. Egyiptom mostani lakói gyakorlatiasabban gondolkoznak. Nem balzsamozzák be a kitünő húsú nílusi sügért, hanem megeszik.