TARTALOMB

Baebii

plebejus nemzetség. Tagjai közül nevezendők: – 1. L. B. Dives, a ki mint praetor Kr. e. 189-ben a tulsó Hispaniát kapta, de útközben a ligurok földjén egy orvtámadásnak esett áldozatúl. Haldokolva vitték Massiliába. Liv. 37, 47. 50. 57. – 2. Cn. B. Tamphilus, tribunus lett 204-ben Kr. e., 199-ben pedig praetor. Szerencsétlenül harczolt az insuberek ellen (Liv. 32, 7), de 182-ben mint consul kudarczát jóvá tette. Liv. 39, 56. 40, 16 s köv. – 3. M. B. Tamphilus, az előbbinek öcscse, 192-ben Kr. e. praetorrá választották. Az Antiochus syriai király ellen viselt háborúban ő vezényelte kezdetben a római hadsereget és Fülöp macedoni király hadaival egyesülvén, több várost foglalt el Antiochustól. Liv. 36, 8 s köv. 185-ben mint követ ment Fülöp és Eumenes királyok udarába. Liv. 39, 24. Consulatusa alatt 181-ben találták meg Numa király állítólagos koporsóját munkáival együtt. Plut. Numa, 22. Liv. 40, 29. 182-ben meglepte a ligurok (Lugires Apuani) földjét, megtörte erejüket és sokat közülök Samniumba telepített át. E siker fejében ő és Cornelius azután (első eset!), a nélkül hogy tulajdonképen háborút viseltek volna, diadalmenetet tartottak. Liv. 40, 36 s köv. – 4. C. B., néptribunus 111-ben Kr. e. Jugurtha által meg hagyta magát vesztegetni és vetójával megakadályozta annak kihallgatását. Sall. Jug. 33 sk. – 5. B. Massa, hírhedt feladó (delator) Domtianus császár korából (Juv. 1, 35), kit azután Nerva idejében Spanyolországban elkövetett zsarolásai miatt elitéltek. Plin. ep. 7, 33, 4. Tac. hist. 4, 50. Agr. 45.

M. L.