TARTALOMB

Balbinus

D. Caelius Calvinus Balb., nagytehetségű római senator, kit a senatus Krisztus után 238-ban Gordianus császár halála után Maxius Pupienus senatorral együtt császárrá választott, egyuttal azonban Gordianus 13 éves unokáját adván melléjük (III. Gordianus). A nép örült a két derék senator uralmának, de a dölyfös praetorianusok fellázadtak ellenük és mindkettőt agyonverték (238 jul. hó végén). A trón ekkor III. Gordianusra szállott. Herod. 7, 10. 8. Eutr. 9, 2.

M. L.