TARTALOMB

Baleares

vagy Baliares insulae, BalearideV, BaliareiV (a görögök Gumnˇsiai-nak is nevezték), több apróbb szigetből álló csoport a Hisp. Tarraconensis keleti partját övező tengerben, melyek közül később a két legnagyobbat Majornak (m. Mayorca, eredetileg Maiorica) s Minornak (m. Menorca, ered. Minorica) hívták; a mai nevek eredetibb alakjai nőnevek voltak. A carthagóiak a Kr. e. VII. században, a rómaiak 121-ben foglalták el a szigeteket Q. Caec. Metellus Baliaricus vezérlete alatt (l. Caecilii, 6), s amazok a kisebbiken Mago és Jamno, emezek a nagyobbakon Palma és Pollentia (m. Pollenza) városokat alapították. Az őslakosok iberiai törzsüek voltak; számos emlék maradt utnáok. Mint pásztornép különösen kitűnt a parittyázásban, miért is sűrűn alkalmazták őket a carthagói és római seregben. Liv. 28, 37. ep. 60. Strab. 3, 167. Diod. Sic. 5, 16. Flor. 3, 8. Oros. 5, 13. V. ö. E. Hübner, Die Balearen, Berlin, 1890.

T. K.