TARTALOMB

Berossus, Berosus

BhrwssoV, BhrowsoV, Bél papja Babylonban (280 körül Kr. e.), Antiochus Soter uralkodása idejében több astrologiai munkán kívül megirta papi krónikák alapján hazája történetét Babulwniaka v. Caldaika czímmel. Három könyvre osztott művéből csak egyes töredékeket és ezeket is csak harmadik vagy negyedik kézből találunk Iosephusnál, Eusebiusnál és Syncellusnál. Adatai helyességét az ó-testamentum és az ékiratok bizonyítják. Töredékgyűjtemény: Müller, Fragm. hist. Graec. II, 495–510.

SCH. S.