TARTALOMB

Bersovia

katonai állomás a volt bánságban a Lederatától (Ráma) Tibiscumig (Zsuppa) vezető úton. A Tab. Peutingerianán s az Anonymus Ravennatuson (ed. Pinder et Parthey p. 204. 3) kívül említi Trajanus naplótöredéke is Priscianusnál (Lib. VI 13 Hertz kiad. 205. l.): inde Berzobin, deinde Aizi processimus. Emléke mai napig él a Berzava folyó nevében, melynek partján a mai Zsidovin helyén feküdt. Dél felé a legközelebbi állomás Centum Putea (Nagy Szurduk) volt, 12 r. mérföldnyi távolságban, északra Aizis (Furlog), szintén 12 r. mérföldre. Halaváts, A lederata-tibiscumi római út, Arch. Ért. 1896. 7. l. Zsidovin mint római lelőhely már a század eleje óta ismeretes, mikor is a vallásalapítványé lett és a főtéren egy fürdő maradványait ásták fel. Később is nagy mértékben felhasználták a római falak követeit új épületekhez. Ormós Zs. Berzovia. Arch. Közl. VIII (1872) 145–153 ll. s utána Téglás G. A tabula Peutingeriana stb. Arch. Közl. XXII (1899) 104–106 ll. A tábor körvonalait eddig ugyan még nem sikerült megállapítani, de hogy Bersovia katonai állomás volt, bizonyítják a Zsidovin területén található téglák a legio IV Flavia bélyegével. CIL III S. 8070.

(K. BÁ.)