TARTALOMB

Boëthius,

Anicius Manlius Torquatus Severinus, Rómában Kr. e. 475 körül született, 510-ben consul volt. Mint előkelő származású római, sokág élt Athenaeben philosophiai tanulmányainak, majd később Theodorich keleti gót király bizalmát megnyerve mint államférfi tűnt ki. Később, főleg erős római érzülete miatt, abba a gyanúba keveredett, hogy része van egy, Theodorich ellen tervezett összeesküvésben Ez okozta bukását s vitte a vérpadra 524-ben. Az ó-classikus irodalom nagy tisztelője és szerencsés utánzója volt. Különösen híres volt a középkorban De consolatione philosophiae cz. munkája, melyet fogságában írt (kiadta Peiper, 1871). Ezenkívül számos rhetorika és philosophia munkája van; az utóbbiakból ismerték meg a scholastikusok az Aristoteles-féle philosophiát. Foglalkozott végre a számtannal (De institutione arithmetica) és zenével (De institutione musica) is.

N. O.