TARTALOMB

Boëthus

BohJoV, Calchedonból való kiváló szobrász és toreuta az alexandriai kor kezdetén, a mely korban jelentkezett a genrenak tiszta neme a szobrászatban. Ily tárgyu kedves műve B.-nak a libát fojtogató fiú, melyet Plin. (N. H. 34, 84) dicsér és melynek több másolata maradt reánk (a 164. á. a müncheni glyptothecában levő márványszobrot mutatja; Boëthus eredetije bronzból készült). Talán övé a lábából tövist kihúzó gyermek híres érczszobra is, jelenleg a Capitoliumban. Cic. (Verr. 4, 14, 32) egy hydriáját említi. V. ö. Furtwängler, Der Dornauszieher u. d. Knabe mit d. Gans, Berlin, 1876.

L. N.

164. Ludat fojtogató fiu (München).

164. Ludat fojtogató fiu (München).