TARTALOMB

Bostar

BwstaroV, Bwstwr, Bodostwr. – 1. Carthagói hadvezér, a kit az Africában partra szállott M. Atilius Regulus Kr. e. 256-ban legyőzött és seregével együtt elfogadott. B.-t erre Rómába vitték, hol Regulus családja, abban a hiszemben, hogy az időközben ellenség kezébe esett Regulust Carthagóban kegyetlenül kivégezték, B.-t halálra kínozta. A tribunusok azonban a bosszú-tettet rosszalták és B. tetemét övéinek kiszolgáltatták. Polyb. 1, 28 s köv. Diod. Sic. fr. 24, 12. – 2. Hasdrubal egyik alvezére, ki Hispaniában sikeresen harczolt a rómaiak ellen, bár ezeknek az Iberuson való átkelését (Kr. e. 217-ben) nem merte megakadályozni. A Hannibal által fogva tartott hispaniai kezeseket szabadon bocsátotta (Liv, 22, 22), a miért a kormány utóbb megbüntette. Pol. 3, 98 s köv. – 3. Hannibal embere, kit Kr. e. 215-ben Fülöp macedoni királyhoz küldött mint követét; a rómaiak azonban útközben elfogták. Liv. 23, 34.

M. L.