TARTALOMB

Braccae

nadrág, a barbár népek viselete, és pedig szűk alakjában az ázsiai népeké, bő alakjában a gallusok és germánoké (barbara tegmina crurum, Verg. A. 11, 777; barbarum tegmen, Tac. hist. 2, 20). Cic. ad. fam. 9, 15. Suet. Caes. 80. V. ö. a kifejezéseket: Gallia togata és braccata. habár a császárok alatt Rómában is elterjedt, sohasem lett igazi római viseletté. A római katonáknál, kik az északi népekkel való hadakozás miatt hosszabb ideig tartózkodtak a zordabb éghajlat alatt, rendes ruhadarab volt. (166. á.)

V. K.

166. Braccae.

166. Braccae.