TARTALOMC

Caryae

Karuai. – 1. Laconia perioikoi lakta városa, a mely eredetileg Arcadiához tartozott. Nagy fontosságú határszéli hely volt. Jelentőségét pedig annak köszönhette, hogy az Alpheus forrásaitól azaz Tegeatisból az Oenus völgy felé seregek számára is járható útak felett őrködött. Minél fontosabb volt tehát e város birtoka a spartaiakra nézve, annál keményebben büntették ennek Kr. e. 369-ben a thebaiak betörésekor történt elpártolását. Archidamus király, a mint Kr. e. 367-ban bevette, a kiket csak lakosai közül kézre keríthetett, mind legyilkoltatta. Itt Artemisnek és a Nympháknak híres templomuk volt, a hol a laconiai hajadonok évenkint sajátos tánczokat mutattak be. Thuc. 5, 55. Xen. Hell. 6, 5, 25. 27. 7, 1, 28. Paus. 4, 16, 9. Bursian 2, 118. – 2. Egy hely Arcadiában, Pheneus régi város közelében. Paus. 8, 13, 6. 14, 1. Bursian 2, 203.

ZS. B.