TARTALOMC

Ceyx

Khux. – 1. Trachis királya, Heracles unokaöcscse és jó barátja (l. Heracles, 3). – 2. Heosphorus vagy Hesperus (= hajnali csillag) és Philonis nympha fia, a héjává változott Daedalion (Ovid. met. 11, 291 sk.) testvére; a felesége Aeolus thessaliai király leánya, Alcyone volt. A házaspár gőgős büszkeségből Zeusnak és Herának nevezte egymást, miért is Zeus a férjet buvármadárrá, a nőt sirálylyá változtatta. Egy másik hagyomány (Ovid. met. 11, 410 sk.) C.-t összezavarta a trachisi királylyal, ki Alcyonével a leggyöngédebb házasságban élt. C. fölkereste a clarusi jóshelyet, útközben a tengerbe fúlt, s testét a neje a parton kivetve találván, fájdalmában vigasztalhatatlan volt. Az istenek megszánták keservében, s mindkettőt búvármadárrá (alkuoneV) változtatták, a melyek szerelme párosodás idején közmondásos vala. Zeus (vagy Aeolus a legrövidebb hét téli napon megállítja a szeleket, hogy a búvárok zavartalanul költhessék ki tojásaikat (l. ’AlkuonideV hmerai).

G. J.