TARTALOMC

Chaeremon

Cairhmwn. – 1. Athenaei tragikus költő Kr. e. 375 táján. Művei kevésbé voltak a színpad számára valók, mint inkább olvasásra s így a könyvdráma egyik régi képviselőjének tekinthető. Nagy gondot forditott stilusára, melyet sententiákkal, tropusokkal rakott tele. Valószínűleg satyrdrámákat is írt. Töredékeket Stobaeus és Athenaeus tartott fenn számunkra, a ki egyúttal jellemzi is (13. p. 607). Találhatók e töredékek Naucknál (trag. Graec. fr. p. 606 skk.). L. Meineke. Hist. crit. comic. Graec. I, 517 skk. Bartsch, De Chaeremone poëta tragico 1843. Pecz. V. a gör. trag. 260 skk. – 2. Stoikus bölcselkedő, az alexandriai könyvtár igazgatója; Suidasszerint Romába hivatott, hogy a fiatal Nero nevelésében részt vegyen. Irt a hieroglyphicákról s hazája történetéről és vallásáról, valamint az üstökösökről. Kevés töredékét összegyüjtötte Müller fragm. histor. Graec. III. 495 l.

CS. J.