TARTALOMC

Chaerephon

Cairejwn, Socrates híve és tisztelője (Plat. Apol. 5), ki azt a kérdést intézte a delphii jóshelyhez,vajjon van-e Socratesnél bölcsebb ember. A hagyomány szerint válaszul ezt kapta: s T ojoV SojoklhV, sojwteroV dEuripidhV, andrwn dapantwn SwcrathV sojwtatoV. V. ö. Xen. Mem. 1, 2, 48. 2, 3, 1.

F. E.