TARTALOMC

Chaeronea

Cairwneia, Boeotia városa Phocis határán, egy meredek sziklaháton, a Cephisus folyó és Thurium hegy között. Saját lakosainak állítása szerint neve korábban ’Arnh lett volna. Paus. 9, 40, 5. V. ö. Thuc. 1, 12, Bursian 1, 198. 201. Ch. nevét mythikus újra alapítójától, Chaerontól, Apollo és Thero fiától nyerte. Nevezetes arról, hogy Plutarchus szülővárosa volt, valamint arról, hogy a mellette elterülő síkon győzte le II. Fülöp, macedoni király az athenaeiek és thebaeiek egyesült hadait Kr. e. 338-ban, Metageitniwn hónap 7-ikén, a melynek folytán a görög szabadság sírba szállt, s hogy ugyanezen a síkon verte meg Kr. e. 86-ban L. Coernelius Sulla Mithridates pontusi király vezérét Archelaust, l. Orchomenus II, 2. Ebből a városból, valamint a tőle kelet felé eső colossalis oroszlánból, a mely a Fülöp elleni harczban elesett thebaeiek emlékére volt emelve, még jelentékeny maradványok vannak fenn. Helyén m. Kaprena falva fekszik. Bursian 1, 196. 205 s köv.

ZS. B.