TARTALOMC

Chimaera

Cimaira, mesés ókori szörnyeteg, elül oroszlán, hátul kígyó, középen kecske; tüzet hányt, még pedig rendesen a rajta levő kecskefejen keresztül. A hesiodusi hagyomány szerint (Theg. 319) Typhaonnak Echidnától született leánya, a kit amisodarus cariai király nevel föl, Bellerophontes pedig (l. ezt) megöl. Ennek a küzdelemnek képe meglehetősen népszerű az ókori művészetben (metopák Delphiben, domborművek az amyclaei Apollo- és az epidaurusi Asclepius-templombn), de nem ritkák a Ch. külön ábrázolásai is (példa rá a híres firenzei görög bronzszobor, 187. á). Tiszteletének, mely úgy látszik a téli idő borzalmaival állott valami homályos kapcsolatban, eredeti fészkei Sicyn és Corinthus lehettek, mely városok a mesés szörnyeteg képét pénzeikre is verették.

L. M.

187. Az arrezói Chimaera (Firenze).

187. Az arrezói Chimaera (Firenze).