TARTALOMC

Cincii.

– 1. L. Cinc. Alimentus, mint praetor 210-ben mint propraetor 209-ben Kr. e. katonai parancsnok volt Siciliában, 208 körül elfogta őt Hannibal. Liv. 26, 23. 27, 7. Mikor Locri Epizephryii városát a tenger-oldalról be akarta venni, Mago visszaverte őt. Ép úgy mint idősebb kortársa Qu. Fabius Pictor annaleseket írt görög nyelven, melyeket sokszor emlegetnek. A töredékeket összegyűjté Peter, hist. Rom. rel. I p. 40 s k. fragm. p. 31 s k. A de fastis, de comitiis, de consulum potestate, de officio jurisconsulti stb. államrégiségtani iratok nem tulajdoníthatók teljes biztonsággal C.-nak. Mommsen C.-nak ú. n. annaleseit aranykorszakbeli hamisítványnak veszi. – 2. M. cinc. Alimentus. 204-ben Kr. előtt néptribunus, tagja volt a Scipióhoz Siciliába küldött követségnek (Liv. 29, 30), 193-ban praefectus Pisaeben. Liv. 34, 56. Tribunus korában nyujtotta be a lex Cincia de donis et muneribus nevű javaslatot. Liv. 34, 4. Cic. Cat. m. 4. 10.

K. B.