TARTALOMC

Classiarii

a hajóhad legénysége. Szegényebb polgárokat (capite censi) és felszabadított rabszolgákat soroztak ide. A régebbi időben a szövetségesek szolgáltatták ezt a legénységet (socii classici, navales). A legionariusoknál alacsonyabb rangúak voltak. Sőt később is, midőn már olyan fegyverzetük volt mint a legionariusoknak, rangban az utóbbiak mögött voltak. Suet. Galb. 12. Liv. 32, 23. Szolgálati idejük 26–28 év volt.

H. Ö.