TARTALOMC

Commentarii, commentaria

jegyzetek; némileg megfelel mai értelemben a naplónak. Így Caesar commentariusa naplószerű feljegyzések, sem pedig gondosan kidolgozott historiai munka (scribere historiam). Ez volt a neve azoknak a jegyzeteknek, melyeket a tanítók előadásaik számára készítettek. Quintilianus institutója is ilyen feljegyzésekből készült. Jelentése egyezik a upomnhmata és scolika upomnhmata-éval. V. ö. Lehrs, de Aristarch. stud. Hom. p. 24. Cicero a később kidolgozandó beszédek előzetes vázlatát, conceptusát nevezi e néven. A beszéd vázlatát nevezi ő commentariumnak is és a vázlat elkészítését commentatiónak. Brut. 105, 164. de orat. 1, 23, 108. A szónoknál általában apró észrevételek feljegyzését, egyes részek teljesebb kidolgozását, a dispositiót, szóval sok anyag előkészítését jelenti. A rómaiaknál ismeretes a commenturii regum, pontificum, augurum, consulum stb.

SCH. A.