TARTALOMC

Cosconii

plebejus nemzetség. – 1. M. Cosc., katonai tribunus, elesett a Mago ellen vívott csatában Kr. e. 203-ban. Liv. 30, 18. – 2. M. Cosc., talán az előbbinek fia, prator Kr. e. 135-ben, szerencsésen harczolt Thraciában. Liv. per. 56. – 3. C. Cosc., praetor a szövetséges háborúk alatt (89), a samniták ellen változó szerencsével harczolt s több fellázadt népséget legyőzött. Később (78) szerencsés hadat viselt Dalmatiában. Eutr. 6, 4. Oros. 5, 23. – 4. C. Cosc., praetor Kr. e. 63-ban a Cicero consulsága idejében. 62-ben innenső Hispaniát kormányozta mint proconsul. Visszatérése után zsarolás miatt vád alá fogták; 95-ben halt meg. Cic. ad. Att. 2, 19. 9, 2. Quint. 12, 1. – 5. C. Cosc., néptribunus Kr. e. 59-ben, később aedilis, Cicerónak jó barátja. Valószinűleg ő volt az, kit Caesar fellázadt legiói Italiában 47-ben megöltek. Cic. Vat. 7, 16. Plut. Caes. 51. – 6. Q. Cosc., tudós grammatikus Kr. e. az első században. – 7. Epigrammaköltő, Martialis kortársa. Mart. 2, 77. 3, 69.

SCH. A.