TARTALOMC

Curatores

rendkívüli v. magán tisztviselők, a kik bizonyos dolgok felügyeletével vagy közvetítő teendőkkel voltak megbízva. 1) A köztársaság idejében legnagyobb szerepet játszottak az u. n. c. tribuum v. tribuni aerarii (l. o.). 2.) A császárság idején nagy számmal voltak ilynevű tisztviselők különböző teendőkkel megbízva s azok szerint elnevezve, c. monumentorum publicorum tuendorum, operum publicorum, tabularum publicarum, viarum, regionum, aquarum, cloacarum, frumenti (l. Largitio), stb.

CS. JÓ.