TARTALOMC

Cypselus

KuyeloV. – 1. Aepytus arcadiai király fia, l. Merope, 4. – 2. A corinthusi Eetion és a hatalmas Bacchiadáktól származó Labda fia. Herodotus szerint (5, 92) születése után a szülők azt a jóslatot kapták Delphiből, hogy C. a corinthusi oligarcháktól el fogja ragadni az uralmat. Anyja ezért egy ládába (= kuyelh) rejtette a Bacchiadák elől, kik a jóslatról értesülvén, a fiú életére törtek; innen származott neve. Mint fiatal ember Delphiben azt a jóslatot kapta, hogy ő és fia uralkodni fog Corinthusban, de unokája már nem. 657-ben Kr. e. czélját el is érte és uralmának biztosítása után szelid kényúr volt, ki a várost gyönyörű épületekkel és műkincsekkel gyarapította s 30 évi uralkodás után fiára Perianderre hagyta a trónt. Az említett ládát utódai Hera olympiai templomának ajánlották föl; czédrusfából készült, művészi faragványokkal és berakott figurákkal. Az ókorban kiváló müremeknek tartották s még Kr. u. a második században is mutogatták. Paus. 5, 187, 5 sk.

G. I.