TARTALOMD

Damocrates

DamokrathV, az empirikus iskolához tartozó görög orvosíró az 1. században Kr. u. Romában. Galenus mint aristoV iatroV-t dicséri. Plinius, a kinél Servilius Democrates néven szerepel, elmondja róla, hogy a consuli hivatalt viselt Servilius leányát hosszas, sorvasztó betegségéből tejkúrával, még pedig oly kecske tejével gyógyította ki, melyet mastixfa, (Pistacia lentiscus) leveleivel etetett. Művei közül, melyeket iambikus trimeterekben írt, és melyek főként gyógyszer- és méregtani tartalmuak, töredékében fennmaradtak: Peri thV twn antidotwn skeuasiaV, Biblia twn jarmakwn, FiliatroV, KlinicoV, PuJikoV. Műveit Ch. F. Harless adta ki Bonnban 1834-ben Servilii Damocratis quae supersunt carmina medicinalia cz. a. Plin. h. n. 24, 43. 25, 87. Galen. De comp. med. sec. loc. 5. 7. 8. 10. De comp. med. sec. gen. 2, 5. 6. 7. De antidot. 2. De ther. ad Pis.

TI. M.