TARTALOMD

Diaeta

diaita, tartózkodási hely, szoba a legtágabb értelemben, pl. ebédlő, hálószoba, kerti lak, sőt egész lakás vagy a háznak egy szárnya. Másik jelentése: választott biróság és annak itélete (arbiter, arbitrium). Plat. leg. 6, 766 D. Demosth. Neaer. 45 és Aphob. 58. L. DiaiththV.

M. J.