TARTALOMD

Diotima

Diotima, valószinűen költtöt alak Plato Symposionjában, kitől Socrates tanulta a szerelem lényegéről szóló tant (Eros eredetéről, a platonikus szerelem híres létrájáról). Mantineai papnő lett volna, ki az Eros cosmikus jelentőségét mintegy mystikus úton fogta föl. L. Hug, Symposion kiadásának (2., kiadás, Leipzig, 1884) illető jegyzetét.

H. I.