TARTALOMD

Ducetius

DoucetioV, siciliai görög férfi. Midőn a siciliai görög gyarmat-városok Kr. e. az 5-ik évszázad folyamán tyrannusaikat elűzték és demcoratiákat alapítottak, de aztán belső háborúkba bonyolódtak, ez a férfi volt az, a ki őket Kr. e. 451-ben egyesítette arra, hogy az idegenek jármát rázzák le. A syracusaeiektől szenvedett vereség után Corinthusba távozott, de utóbb visszatért és Siciliában halt meg Kr. e. 440 körül. Diod. Sic. 11, 76. 12, 29.

ZS. B.