TARTALOMD

Duswron oroV

macedoniai hegység, mely Északról déli irányban a Thermaei tengeröböl felé húzódik, híres volt gazdag arany- és ezüstbányáiról. Hdt. 5, 17.

K. J.