TARTALOME

Editio

1) actionis, a per tárgyának s a perlés szándékolt módjának előadása a panaszos részéről a biráskodó hatóság előtt a vádlott jelenlétében (denunciatio magánföljelentés); 2) instrumentorum, okiratoknak s más bizonyító eszközöknek a biróság elé terjesztése v. bemutatása; 3) judicum, l. Judex, II, 2.

CS. JÓ.