TARTALOME

Ekklhsiasticon

az athenaei népgyűlésen résztvevő polgárok napidíja. L. Ekklhsia, I.

GY. GY.