TARTALOME

Elaeus

– 1. ElaioV, a bithyniai partvidék folyója, Heraclea Ponticától Nyugatra eredt. Torkolatánál hasonló nevű város feküdt. – 2. L. Eleus, II.

K. B.