TARTALOME

Ejesia, ta

tavaszi ünnep Ephesusban Artemis tiszteletére, a ki e vidéken a termékenység, a vadak és vadászok istene; ünnepének ép oly féktelen és kicsapongó jellege volt mint a többi kisázsiai istenségének. Thuc. 3, 104.

G. J.