TARTALOME

Eumenius

a latin panegyristák egyike, a rhetorika tanítója, a császári udvarnál magister memoriae, szül. Kr. u. 255 táján. Constantinus szülővárosában Augustodunumban (ma Autun) rábízta a scholae Maenianae vezetését. Itt az iskolák ujjászervezésében nagy érdemeket szerzett. Négy beszédje van meg, ezekben azt az ízetlen hízelgést nem találjuk meg oly nagy mértékben, mint a többi panegyrsitánál. A pro instaurandius scholis (297) Constantinusról egy panegyricus; ugyancsak Constantinusnak szól egy gratiarum actio és egy másik panegyricus. Critikai kiadás Bährenstől, Lipsiae, 1874.

SCH. A.