TARTALOME

Eumolpidae

Eumolpidai, a legtekintélyesebb papi család Athenaeben, mely Eumolpust (l. e.) vallotta ősének. Mint Demeternek és Corának papjai ők vezették az archon basileus felügyelete alatt az eleusisi ünnepeket s biráskodásuk alá tartozott minden, a mysterimok profanatiójából támadt per. Andoc. myst. 26, 31. Demosthenes, Androt. 27. A nagy eleusisi ünnepen mindig az E. családjából való volt a hierophanta, ki a titkos symbolumokat előmutatta és a liturgiai énekeket megkezdte; e tisztség 1200 éven át a családban maradt, mi annál feltünőbb, mert ennek a papnak haláláig nőtlenül kellett élnie. Paus. 2, 14, 1. V. ö. Eleusinia.

G. J.