TARTALOME

Eujhmia

a szent csönd, mely áldozás alatt az ima elmondását megelőzőleg fuvolahang jelzésére keletkezett. De papi intelem is felhangzott, a görögben: eujhmia estw vagy eujhmeite (Aristoph. Av. 959), a rómaiaknál: favete linguis, s az utóbbit annál inkább szemmel tartották, mert Romában minden zavaró hangot rossz előjelnek tekintettek.,

G. J.