TARTALOME

Eurytion

Eurntwn. – 1. Hatalmas termetü centaurus a Pelion hegyén lakók közül; a Pirithous nászán (l. Pirithous) kitört küzdelemben egyike azoknak, a kik ittas fejjel a menyasszonyt megsértették. Később ismét részt vett a Pholus barlangjának megostormlásában (v. ö. Heracles, 2), a mikor aztán Heracles kezétől meg is halt. – 2. Actor fia Phthiából, calydoni vadász, a ki Peleust Phocus meggyilkolásának vérvádjától megtisztította, azután leányát Antigonét feleségül adta hozzá (l. Aeacus), de azután véletlenül mégis ő tőle szenvedte a halált. Apollod. 1, 8, 2. 3, 13, 1. Müller, Mythologie der griechischen Stämme, 1, 221 skk. – 3. Lycaon fia, Pandarus testvére és hozzá hasonlóan a nyillövés mestere, a ki mint ilyen Anchises halotti ünnepélyein is fellépett; különösen Aeneas kisérője. Verg. A. 5. 495. 514. 541. – 4. Geryones gulyásainak egyike, a kit Heracles megölt. Hes. theog. 293.

L. M.