TARTALOMH

Hippiatrica

ippiatrica, egy érdekes és becses állatorvosi kézikönyvnek czíme, a melyet a Kr. u. 10. sz.-ban Constantinus Porphyrogenitus császár kezdeményezésére egy névtelen szerző állított össze a 7–10. századbeli állatorvosi irodalom felhasználásával. Ezen gyüjtő munka a lovak betegségeinek részletes leirásán kívűl egy dús receptgyűjteményt is tartalmaz. Nyomtatásban e mű legelőször latin fordításban jelent meg. Veterinariae medicinae libri duo (Joh. Ruellio interprete, Paris, 1530) czím alatt. Az eredeti görög szöveget nyomtatásban Grynaeus Simon adta ki először Baselben 1537-ben twn ippiatricwn biblia duw czím alatt. Ezen kiadás nyomán egymásután jelent meg a h. különféle fordítása így olasz fordítása 1543-ban Veneziában, franczai fordítása 1563-ban Parisban és német fordítása 1571-ben Egerben. Haeser, Gesch. der Med. 1875. 2, 546.

TI. M.