TARTALOMI

Irenaeus

EirhnaioV, keresztény apologeta, Polycrarpus tanitványa, Lugdunum (Lyon) püspöke Galliában, martyr halállal mult ki 202-ben a keresztények üldözése alkalmával. A valentinianusok gnostikus sectája ellen irányuló munkájából, elegcoV kai anatroph thV feudwnumou gnwsewV, csak 21 fejezet maradt ránk az első könyvből, a többi csak latin fordításban, kiadva Stierentől (Lipsiae, 1851–1853, 2 kötet) és Harveytől (Cambridge, 1857). V. ö. Ziegler, I. der Bischof von Lyon, Berlin, 1871. Gouilloud Saint-Irénée et son temps, Lyon, 1876.

P. V.