TARTALOML

Lampridius

Aelius, római történetíró, az úgynevezett scriptores historiae Augustuae egyike; úgy látszik, nem sokkal Vopiscus előtt (Vop. Prob. 2) Kr. u. a 3-ik században élt. Tőle származnak Commodus, Diadumenus, Heliogabalus és Alexander Severus császárok nem épen mintszerű életrajzai, valószinűleg ő irta Pretinax és Geta életrajzait is. A többi öt scriptores historiae Augustae műveivel egyetemben az övéit is kiadták Jordan és Essyenhardt (1864), Peter (2. kiad. 1884).

N. G.